ZA POKUSY BEZ ZVÍŘAT
Light
Lab image Lab image
Overlay
Ground
Animal
Ground
Animal
Animal
Title Title

Pokusy na zvířatech způsobují zvířatům ohromné utrpení a jejich počet téměř neklesá. Často se využívají jen ze setrvačnosti a kvůli nedostatečnému prosazování jiných metod ze strany úřadů. Proto stále probíhají i pokusy, ke kterým již existují alternativy bez zvířat.

Title Title

Zvířata jsou jiná než my. Výsledky pokusů na zvířatech tak nejdou jednoduše aplikovat na lidi. Metody bez zvířat mnohdy přináší přesnější a rychlejší výsledky a mohou být i levnější. V současnosti jich je už celá řada a další postupně vznikají.

Title Title

Organizace z celé Evropy se spojily, aby společně bojovaly za modernizaci vědy a konec tohoto utrpení. Nyní tak máme jedinečnou příležitost vyzvat EU k tomu, aby nastala skutečná změna. Bez Vás to ale nezvládneme.

Arrows

Děkujeme

Sběr podpisů pod Evropskou občanskou iniciativu byl ukončen. Společně jsme nasbírali skvělých 1 413 383 podpisů. Nyní Evropská komise převezme podpisy a má tříměsíční lhůtu na jejich sečtení a ověření. Děkujeme za pomoc!